ทีมงาน Splunk ประเทศไทยขอเรียนเชิญ CTO, IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Webinar ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย รวมถึงดูแลด้าน Performance และ Utilization ของระบบไอทีด้วยโซลูชัน Splunk Remote Work Insights (RWI)

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในทั่วโลก ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัว และนำวิธีการทำงานแบบ Remote Work หรือทำงานจากที่ไหนก็ได้มาใช้ในองค์กร และได้มีการนำเทคโนโลยีด้าน Remote Access เข้ามาใช้มากขึ้น และนี่อาจเป็นช่องทางใหม่ที่อาจนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลสำคัญขององค์กร

Splunk เป็นแพลตฟอร์มที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และทีมงานขอแนะนำโซลูชัน Remote Work Insights (RWI) ซึ่งจะทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบที่มาของการเข้าถึงระบบจากภายนอกและภายในได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา ซึ่งในการสัมนานี้จะมีการอธิบายถึงมิติต่างๆ ในการใช้งาน Splunk RWI ร่วมกับแนวคิด Zero Trust เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะมี End-to-end Visibility ในการดูแลระบบแบบ Real-time ซึ่งจะทำให้ฝ่ายไอทีทำงานได้ง่ายขึ้น มีความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด และลดภาระค่าใช้จ่ายจากความสูญเสียได้อย่างคาดไม่ถึง

หัวข้อการบรรยาย

Part-1: Introduce to Splunk RWI + Zero Trust Concept

  • แนะนำแพลตฟอร์ม Splunk และวิธีการทำงาน
  • รู้จักกับโซลูชัน Remote Work Insights และ Dashboard ในการตรวจสอบระบบ
  • แนวความคิด Zero Trust คืออะไร เกี่ยวข้องกับ Splunk ได้อย่างไร
  • Splunk Threat Model & Methodology
  • การตรวจสอบสุขภาพและการเข้าถึงระบบจากอุปกรณ์จากภายนอก แบบ Real-time ทำได้อย่างไร

Part-2: Proactive Remote Cloud Collaboration Monitoring

  • เมื่อระบบของท่านเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็น Cloud, On-prem, Hybrid, Multi-cloud ท่านจะดูแลระบบของท่านได้อย่างไร
  • ตัวอย่างแนวคิดการทำ Security Automation Workflow (SOAR) ด้วย Splunk
  • Demo การใช้งานโซลูชัน Remote Work Insights (RWI)

ผู้บรรยาย: คุณกติพงษ์ ศิริสวัสดิ์ Senior Solutions Engineer จากทีมงาน Splunk ประเทศไทยSource link

Is your business effected by a COVID-19 / Coronavirus related Cyber Crime? 

If a cyber crime or cyber attack happens to you, you need to respond quickly. Cyber crime in its several formats such as online identity theft, financial fraud, stalking, bullying, hacking, e-mail fraud, email spoofing, invoice fraud, email scams, banking scam, CEO fraud. Cyber fraud can lead to major disruption and financial disasters. Contact Digitpol’s hotlines or respond to us online. 

Digitpol is available 24/7.

Email: info@digitpol.com
Europe +31558448040
UK +44 20 8089 9944
ASIA +85239733884

Write a comment:
*

Your email address will not be published.