สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย McAfee Webinar เรื่อง “A New Normal Adoption with McAfee Unified Cloud Edge” เพื่อเรียนรู้การปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/พนักงานจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจและการทำงานไปสู่วิถีใหม่ (New Normal) ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ผู้บรรยาย: คุณวีรชาติ ลาพงษ์ Professional Service Engineer จาก Ingram Micro (Thailand)

องค์กรและหน่วยงานในทุกๆ อุตสาหกรรมต่างเดินหน้าพลิกโฉมธุรกิจของตนผ่านการทำ Digital Transformation แต่หลายองค์กรเหล่านั้นกลับยังไม่ประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่างยั่งยืน จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ COVID-19 แพร่ระบาดซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดการตื่นตัว การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบที่เรียกกันว่า “New Normal” เพื่อให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

Cloud, Machine Learning, AI และนวัตกรรมอื่นๆ เริ่มถูกนำเข้ามาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ การปรับปรุงกระบวนต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น หรือการเพิ่มความต่อเนื่องในการให้บริการ เมื่อธุรกิจต้องพึ่งพาระบบดิจิทัลมากขึ้น คำถามสำคัญคือ แล้วเราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสำคัญขององค์กร ข้อมูลส่วนบบุคคลของลูกค้า และของพนักงานไม่ให้ถูกขโมยหรือรั่วไหลสู่ภายนอกองค์กรได้อย่างไร

Ingram Micro (Thailand) จึงร่วมกับ McAfee ผู้ให้บริการด้านโซลูชันด้าน Cybersecurity แบบบูรณาการจัด Webinar เรื่อง “A New Normal Adoption with McAfee Unified Cloud Edge” ขึ้นเพื่อแนะนำโซลูชัน McAfee Unified Cloud Edge สำหรับปิดช่องโหว่การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลขององค์กรและข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้หลุดสู่สาธารณะ ไม่ว่าจะทางอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา (Removeable Media), การส่งออกหรือเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต, การใช้งาน Cloud Service ที่เป็นอันตราย หรือการถูกมัลแวร์ขั้นสูงที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์อันตรายขโมยออกไป ทั้งยังสามารถคุ้มครองข้อมูลในระดับ Cloud-to-Cloud ได้อีกด้วย เพื่อให้มั่นใจองค์กรจะสามารถปกป้องข้อมูลสำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าพนักงานจะทำงานอยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ หรือผ่านอุปกรณ์ใดก็ตามSource link

Is your business effected by a COVID-19 / Coronavirus related Cyber Crime? 

If a cyber crime or cyber attack happens to you, you need to respond quickly. Cyber crime in its several formats such as online identity theft, financial fraud, stalking, bullying, hacking, e-mail fraud, email spoofing, invoice fraud, email scams, banking scam, CEO fraud. Cyber fraud can lead to major disruption and financial disasters. Contact Digitpol’s hotlines or respond to us online. 

Digitpol is available 24/7.

Email: info@digitpol.com
Europe +31558448040
UK +44 20 8089 9944
ASIA +85239733884

You must be logged in to post a comment.