กลุ่มนักวิจัยจาก 3 มหาวิทยาลัยในยุโรปได้ร่วมกันศึกษาและเผยแพร่วิธีการโจมตีใหม่ที่ส่งผลกระทบกับ Integrity ของ Intel SGX ที่ชื่อว่า ‘Plundervolt’ credit : https://plundervolt.com/ Intel SGX เป็นฟีเจอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ทำให้นักพัฒนาสามารถแยกขาดแอปพลิเคชันทั้งในเชิงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์...