Description: IBM Security Guardium 10.6, 11.0, and 11.1 contains hard-coded credentials, such as a password...
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะบังคับใช้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นี้แล้ว !! วันนี้ผู้เขียนเลยอยากจะมาเน้นย้ำถึงความสำคัญพร้อมทั้งวิธีรับมือให้แต่ละองค์กรสามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอนนี้หลายท่านอาจกังวลหรือกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับ “ไวรัสโคโรน่า” หรือ “Covid-19”...