Το HackTools, είναι ένα πρόσθετο που διευκολύνει τα penetration testing στο διαδίκτυο, περιλαμβάνει cheat sheets καθώς και όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας penetration testing δοκιμής, όπως XSS payloads, Reverse shells και πολλά άλλα.

Με αυτή την επέκταση δεν χρειάζεται πλέον να αναζητάτε payloads σε διαφορετικούς ιστότοπους. Τα περισσότερα από τα εργαλεία είναι προσβάσιμα μόνο με ένα κλικ. Το HackTools είναι προσβάσιμο είτε σε αναδυόμενη λειτουργία είτε σε ξεχωριστή καρτέλα στο τμήμα Devtools του προγράμματος περιήγησης πατώντας το F12.

Hack Tools 9 - HackTools v0.3.0 all-in-one πρόσθετο για browsers

Χαρακτηριστικά

 • Dynamic Reverse Shell generator (PHP, Bash, Ruby, Python, Perl, Netcat)
 • Shell Spawning (TTY Shell Spawning)
 • XSS Payloads
 • Basic SQLi payloads
 • Local file inclusion payloads (LFI)
 • Base64 Encoder / Decoder
 • Hash Generator (MD5, SHA1, SHA256, SHA512, SM3)
 • Useful Linux commands (Port Forwarding, SUID)
 • RSS Feed (Exploit DB, Cisco Security Advisories, CXSECURITY)
 • CVE Search Engine
 • Various method of data exfiltration and download from a remote machine

Εγκατάσταση

Για chrome πατήστε εδώ.

Για mozilla πατήστε εδώ.

Στιγμιότυπα εφαρμογής

68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f3032796d32366d2e706e67 - HackTools v0.3.0 all-in-one πρόσθετο για browsers

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετο, πατήστε εδώ.

HackTools v0.3.0 all-in-one πρόσθετο για browsers was last modified: 17 Ιανουαρίου, 2021, 8:55 πμ by giorgos

Reader InteractionsSource link

Is your business effected by Cyber Crime?

If a cyber crime or cyber attack happens to you, you need to respond quickly. Cyber crime in its several formats such as online identity theft, financial fraud, stalking, bullying, hacking, e-mail fraud, email spoofing, invoice fraud, email scams, banking scam, CEO fraud. Cyber fraud can lead to major disruption and financial disasters. Contact Digitpol’s hotlines or respond to us online.

Digitpol’s Cyber Crime Investigation Unit provides investigative support to victims of cyber crimes. Digitpol is available 24/7. https://digitpol.com/cybercrime-investigation/

Europe +31558448040
UK +44 20 8089 9944
ASIA +85239733884