Jak podaje polski oddzia KPMG w raporcie Barometr cyberbezpieczestwa. W obronie przed cyberatakami z roku 2019 prawie 70% ankietowanych firm i organizacji przyznao, e dotkny je skutki cyberprzestpczoci, za 25% odnotowao wzrost liczby atakw pyncych z sieci. Jako najwiksze cyberzagroenia wskazywano ransomware (zoliwe oprogramowanie szpiegujce lub szyfrujce dane, umoliwiajce wykradanie danych przez pracownikw), phishing i ukierunkowane ataki (APT Advanced Persistent Threat). Jednak warto zda sobie spraw z tego, e dziaania hakerw nie ograniczaj si tylko do komputerw stacjonarnych czy laptopw. Dane pochodzce zbadania Quocirca Global Print Security z pocztku 2019 roku wskazuj, e 11% narusze bezpieczestwa w2018 roku zwizanych byo z bezpieczestwem druku.

Drukarki najsabszym ogniwem firmowego bezpieczestwa danych

Najczciej specjalici IT w firmach koncentruj si na dobrych praktykach zwizanych z ochron komputerw i sieci, zapominajc o bezpieczestwie urzdze drukujcych. Niestety, jak pokazujeostatnie wydanie raportu bezpieczestwa druku Czarno na biaym marki HP, takie zabezpieczenia jak firewall, programy antywirusowe i antymaleware dzisiaj ju nie wystarcz. Badanie przeprowadzone przez Spiceworks nie pozostawia zudze prawdopodobiestwo, e drukarka stanie si rdem cyberzagroenia, byo w 2018 roku a o 68% wiksze ni ledwie dwa lata wczeniej. Mimo tego niepokojcego stanu rzeczy tylko 41% organizacji stosuje zabezpieczenia sieci na drukarkach, cho a 83% ankietowanych potwierdza korzystanie znich za pomoc laptopw i komputerw stacjonarnych i 55% za pomoc urzdze mobilnych. Warto zapozna si z caoci raportu Czarno na biaym, jako e mona w nim znale wicej danych statystycznych, a take liczne studia przypadkw atakw iszereg porad odnonie budowania systemu bezpieczestwa danych w firmie.

Nie daj si cyberprzestpcom stosuj najnowsze zabezpieczenia drukarek

Ze wspomnianego na pocztku raportu KPMG wynika, e firmy s wiadome zagroe i staraj si przeciwdziaa wyciekowi wraliwych danych, planujc inwestycje w zabezpieczenia. Jednak znaczce dziaania w kierunku zachowania bezpieczestwa ma zamiar przedsiwzi jedynie 17% przedsibiorstw, za blisko 20% badanych firm nie przewiduje tego rodzaju wydatkw lub przeznaczy na nie jedynie niewielkie kwoty. Warto pamita, e inwestujc w bezpieczestwo wfirmie, naley rwnie uwzgldni potrzeb odnowienia sprztu drukujcego tak, by by on fabrycznie przygotowany na skutecznie odpieranie cyberatakw. Dokonujc zakupu urzdze wielofunkcyjnych, naley zweryfikowa poziom wbudowanych zabezpiecze. Samodzielne uodpornienie drukarek na ataki jest bardzo trudne.

Najnowsze rozwizania zastosowane w drukarkach HP A3 z serii Enterprise pozwalaj skutecznie odeprze ataki cyberprzestpcw oraz chroni przed zagroeniami, zanim one powstan. TechnologiaHP Sure Startblokuje zoliwe oprogramowanie i uruchamia samonaprawianie si systemu BIOS. Z kolei wychodzce poczenia sieciowe celem powstrzymania podejrzanych da analizuje funkcjaHP Connection Inspector tego rodzaju procedura nie wymaga nawet interwencji dziau IT.HP Whitelistingblokuje nieznane oprogramowanie, zaHP JetAdvantage Security Managerpozwala dziaom IT zarzdza bezpieczestwem danych, np. poprzez wyczanie protokow dostpu. Nad poprawna prac urzdzenia czuwa take funkcjaHP Run-Time Intrusion Detection, monitorujca wykonywane operacje, jak rwnieHP Access Control Secure Pull Printzapewniajca uwierzytelnianie uytkownikw przesyajcych pliki do drukarki z poziomu urzdze mobilnych.

Dane statystyczne nie pozostawiaj zudze Internet to nie tylko szereg udogodnie i ogrom moliwoci, to rwnie pole do popisu dla cyberprzestpcw. Stosujc waciwe zabezpieczenia wszystkich punktw kocowych sieci moemy mie poczucie, e zrobilimy wszystko, co moliwe, byzapobiec atakom. Warto pamita, e w zderzeniu z moliwociami hakerw pozostawienie firmowej drukarki samej sobie to powany bd w systemie bezpieczestwa. Przekonaj si, jak dziaaj przestpcy i nie daj si zaskoczy sprawd najnowsze rozwizania z dziedziny bezpieczestwa od HP.

Materia Promocyjny

Source link

Write a comment:
*

Your email address will not be published.