: oglądaj sekurakowe live-streamy o bezpieczeństwie IT.


Sam problem został opisany nieco bardziej ogólnie:

Undocumented user account in Zyxel products (CVE-2020-29583)

Badacze analizując binarkę zawartą w jednym z firmware-ów zauważyli tam po prostu login i hasło (plaintext), dające dostęp typu administracyjnego.

The plaintext password was visible in one of the binaries on the system. I was even more surprised that this account seemed to work on both the SSH and web interface.

Podatne są urządzenia klasy firewall/VPN, choć sam producent pisze też nieco enigmatycznie że podatne są również kontrolery bezprzewodowe (tutaj łatka ma być dostępna dopiero w kwietniu 2021r.).

Co ciekawe, w urządzeniach klasy firewall/VPN, specjalne konto zostało dodane tylko w firmware w wersji „V4.60”, a producent zaleca łatanie do wersji „V4.60 Patch1”.

–msSource link

Is your business effected by Cyber Crime?

If a cyber crime or cyber attack happens to you, you need to respond quickly. Cyber crime in its several formats such as online identity theft, financial fraud, stalking, bullying, hacking, e-mail fraud, email spoofing, invoice fraud, email scams, banking scam, CEO fraud. Cyber fraud can lead to major disruption and financial disasters. Contact Digitpol’s hotlines or respond to us online.

Digitpol’s Cyber Crime Investigation Unit provides investigative support to victims of cyber crimes. Digitpol is available 24/7. https://digitpol.com/cybercrime-investigation/

Europe +31558448040
UK +44 20 8089 9944
ASIA +85239733884