Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Κέντρο Κυβερνοασφάλειας του Καναδά, με τίτλο “National Cyber Threat Assessment 2020”, προειδοποιεί για κινδύνους που σχετίζονται με κρατικούς χάκερς της Κίνας, της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας. Η έκθεση προσδιορίζει τις υφιστάμενες κυβερνοαπειλές, το ενδεχόμενο να προκύψουν νέες απειλές, αλλά και το πώς θα μπορούσαν να επηρεαστούν οι πολίτες του Καναδά από αυτές.

Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει ότι οι κακόβουλοι παράγοντες στον κυβερνοχώρο γίνονται όλο και περισσότεροι αλλά και πιο περίπλοκοι, με το κυβερνοέγκλημα να αποτελεί απειλή που πιθανότατα θα πλήξει τους Καναδούς. Επιπλέον, οι ransomware επιθέσεις θα στοχεύουν όλο και περισσότερο μεγάλες επιχειρήσεις και παρόχους κρίσιμης υποδομής της χώρας.

Χάκερς της Κίνας, της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας έχουν ως στόχο να διαταράξουν κρίσιμες υποδομές του Καναδά, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι χάκερς που συνδέονται με αυτές τις χώρες αποτελούν τις μεγαλύτερες στρατηγικές απειλές για τον Καναδά και σύμφωνα με την έκθεση, θα συνεχίσουν να προσπαθούν να κλέψουν σημαντικά δεδομένα από τον Καναδά, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τον COVID-19. Οι χάκερς ενορχηστρώνουν εκστρατείες κατασκοπείας αλλά και διαδικτυακές εκστρατείες επιρροής.

Χάκερς της Κίνας, της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας στοχεύουν τον Καναδά

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι άλλα κράτη αναπτύσσουν γρήγορα τις δυνατότητές τους στον κυβερνοχώρο, για αυτό το λόγο η καναδική κυβέρνηση θεωρεί ότι οι χάκερς θα συνεχίσουν να στοχεύουν επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και κυβερνήσεις της.

Χάκερς της Κίνας, της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας στοχεύουν τον Καναδά

Επιπλέον, η έκθεση τονίζει ότι η άμυνα του Καναδά απέναντι σε κυβερνοαπειλές και σχετικές επιχειρήσεις επιρροής απαιτεί την αντιμετώπιση τόσο των τεχνικών όσο και των κοινωνικών στοιχείων της δραστηριότητας απειλής στον κυβερνοχώρο. Οι επενδύσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα επιτρέψουν στους Καναδούς να επωφεληθούν από τις νέες τεχνολογίες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν διακυβεύεται άδικα η ασφάλεια, η ιδιωτικότητα, η οικονομική ευημερία και η εθνική ασφάλεια της χώρας.

Τέλος, η έκθεση σημειώνει ότι η ενίσχυση της ασφάλειας του Καναδά προσεγγίζεται μέσω της συνεργασίας, με τον συνδυασμό της εμπειρογνωμοσύνης της κυβέρνησης, της βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού χώρου.Source link

Is your business effected by Cyber Crime?

If a cyber crime or cyber attack happens to you, you need to respond quickly. Cyber crime in its several formats such as online identity theft, financial fraud, stalking, bullying, hacking, e-mail fraud, email spoofing, invoice fraud, email scams, banking scam, CEO fraud. Cyber fraud can lead to major disruption and financial disasters. Contact Digitpol’s hotlines or respond to us online.

Digitpol’s Cyber Crime Investigation Unit provides investigative support to victims of cyber crimes. Digitpol is available 24/7. https://digitpol.com/cybercrime-investigation/

Europe +31558448040
UK +44 20 8089 9944
ASIA +85239733884